Proč byl MEDIC Ústí nad Labem založen:

 • v Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí chybí systémová práce s veřejností v různých oblastech (viz níže)
   

Jaké jsou naše hlavní cíle:

 • výuka první pomoci (ať už to jsou přednášky pro žáky ve školách, kurzy pro veřejnost nebo v rámci BOZP pro zaměstnance)
 • zdravotnické dozory a asistence (nejčastěji na sportovních a kulturních akcích)
 • pomoc při zvládání mimořádných situací (ve spolupráce s profesionálními i dobrovolnými složkami IZS se neustále připravujeme pomáhat při mimořádných situacích /např. povodně, mrazy apod./)
 • sociální projekty pro děti a dospělé (připravujeme a realizujeme takové projekty, které jsou přínosem pro naši blízkou komunitu /u dětí se především jedná o prevenci sociálně-patologických jevů, u dospělých se převážně zaměřujeme na práci se seniory/)
   

Členové a dobrovolníci MEDIC Ústí nad Labem jsou:

 • profesionálové ve svém oboru (lékaři, hasiči aj.)
 • vyškolení dobrovolníci s praxí (instruktoři první pomoci, dobrovolní zdravotníci)
 • ostatní dobrovolníci (pomáhají dle svých znalostí a dovedností)
   

Odbornost členů a dobrovolníků MEDIC Ústí nad Labem je pravidelně:

 • doplňována (dle nejnovějších poznatků z prostředí IZS)
 • prověřována (praxí, spoluprací se složkami IZS, cvičeními)
   

Vybavení MEDIC Ústí nad Labem:

 • je pravidelně doplňováno podle aktuálních potřeb a finančních možností